Tandläkare Stockholm

Akut tandvård, behandlingar, tandhygienist, tandimplantat m.m.

Referensprislista mindre risk för lurendrejeri

Den som någon gång har råkat ut för en obehaglig överraskning vid ett tandläkarbesök i form av en riktigt saltad räkning, önskar sig säkert att de fått veta priset i förväg.

"Vi, människor tenderar att vara rätt så godtrogna när det kommer till både sjuk- och tandvård. I så många år har vi haft en ganska generell tandvård på liknande premisser och likartade priser, men så är det dessvärre inte."

Den som någon gång har valt att gå till en annan tandläkare än den som man är van vid, lär märka att olika tandläkare tar olika mycket betalt vid likartade behandlingar.

Vi verkar tro vi fortfarande har landstingsägd tandvård

Mentaliteten hos många patienter inom tandläkarvården, verkar vara den att vi fortfarande har en landstingsägd tandvård i Sverige och att priserna vid ett tandläkarbesök är enhetliga och läggs i nivå med arbetsinsats och i förhållande till det tandvårdsmaterial som tandläkaren använder. Så är det inte.

"Snarare är det som att gå till en bilverkstad med en bil som behöver reparationer – olika tandläkare rekommenderar helt olika behandling och helt olika priser."

Det har några undersökande reportrar på både Expressen och Aftonbladet tagit reda på, inom loppet av fyra år; 2008 gjorde Expressens reporter olika tandläkarbesök. Sedan jämförde reportern priserna och de visade skilja sig åt så mycket som drygt 4.000 kronor mellan likvärdig tandvård och undersökning och 2012 gjorde Aftonbladet en liknande jämförelse.

Priserna varierar stort

Vi tenderar att acceptera vad en tandläkare än säger – och tar för priser, det var några av de förklaringar som man gav för att det kunde variera tusentals kronor mellan liknande tandvårdsbehandlingar. Vi är beredda att pruta på priset när vi gör renoveringar hemma, men inte när det kommer till tandvård. Inför tandläkaren visar vi en sådan respekt att vi inte ifrågasätter tandläkarbesökets kostnad. Kanske dags för en annan attityd som mer liknar den vi har i andra konsumtionssammanhang och jämföra tandvården och sedan välja bäst pris.

Därför finns det referensprislista

Faktum är att det ända sedan början på 2000-talet har funnits en referensprislista så att kunderna (vi) ska kunna få ett hum om vilka priser som är skäliga när det kommer till tandvård. Hur mycket ska en vanlig tandläkarundersökning kosta? Vad kostar olika tandimplantat? Vad är skälig ersättning för ett akut tandläkarbesök? För att vi ska ha tilltro till referensprislistans objektivitet, är det det statliga Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket som tillhandahåller denna referenslista. 

"Att ha kunskap om vilka priser som är skäliga för de olika behandlingarna som tandläkare erbjuder, gör att vi, som patienter har makten över våra val – vi är inte i händerna på tandläkare som tar olika priser för den vård som de erbjuder."

I stället är det vi, som konsumenter, som kan välja vilka priser som vi accepterar. Ju större medvetenhet om kvaliteten på tandläkarbesöken och vilka priser man kan förvänta sig, desto tryggare blir patienterna. Vi är inte längre i händerna på experterna (tandläkarna), utan kan själva ha kontrollen på vilka priser som bör gälla.

Hit kan den som är missnöjd anmäla klagomål

Den som känner sig lurad har alltid möjligheten att anmäla sitt klagomål hos Patientnämnden, som ska finnas i alla landsting i kommunerna.

"En Patientnämnd gör egna, oberoende undersökningar och medicinska bedömningar, men tar inte ställning till om någon gjort rätt eller fel. Däremot vill de verka för att patienter och vårdgivare förstår varandra bättre."

Om någon däremot anser att sig ha blivit felbehandlad eller har farit illa i en vårdsituation kan man alltid vända sig till just samma Inspektion för vård och omsorg – IVO och framföra klagomål om den tandläkare som man är missnöjd med. 

referensprislista

Hit kan man vända sig med klagomål:

  1. Först och främst bör man framföra sitt klagomål hos den tandläkare som man har besökt – det kan ju kännas lite obehagligt att ringa och klaga hos sin egen tandläkare – men de måste få en chans att rätta till det som patienterna anser är felaktigt. Detta är alltså viktigt.
  2. Man kan även vända sig till Privattandvårdsupplysningen – hit kan man vända sig om man har frågor och vad man kan göra om man är missnöjd.
  3. Praktikerstjänstens egen reklamationsnämnd – denna reklamationsnämnd gäller alla besök som någon har gjort hos någon av Praktikertjänst AB:s olika verksamheter.
  4. Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) – hit kan man vända sig om man som patient har skadats, blivit skadat så att man behöver ännu mer vård eller om en patient har avlidit på grund av en felbehandling.
  5. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) – hit kan man vända sig om man har råkat ut för en skada i samband med ett besök hos tandvården och vill ha ersättning från patientförsäkringen. Märk väl att ersättning inte utgår om man har varit hos en privatpraktiserande tandläkare som har tecknat försäkring med annat försäkringsbolag.
Hos oss får du alltid tandvård av högsta kvalitet till bra priser
16 Feb 2021