Tandläkare Stockholm

Akut tandvård, behandlingar, tandhygienist, tandimplantat m.m.

Större kostnad gå akut till tandläkare

Det kostar mer att gå akut till en tandläkare, jämfört med vad ett ordinarie tandläkarbesök kostar. För att få en prisbild kan man som exempel jämföra priserna på att både gå till ett ordinarie tandläkarbesök och att gå akut till Folktandvården. De lägger då på 50 procent för alla akuta besök, på sina ordinarie priser. För alla vardagar efter klockan 19, och alla helger kostar det alltså som det ordinarie priset, plus hälften så mycket. För ordinarie undersökningar, som kostar 865 kronor, kostar ett akut besök plus 50 procent, det vill säga 410 kronor. Tillsammans med ordinarie pris, plus 50 procent, blir det akuta priset: 1275 kronor. Och då har tandläkaren endast gjort en undersökning.

Flest akuta priser blir plus 50 procent

"En snabb sökning på nätet, visar att de allra flesta tandläkare tillämpar samma slags princip; att lägga på 50 procent mer på akuta besök, som på ordinarie besök. Men en stor skillnad råder mellan olika tandläkare."

Den slags undersökning som hos Folktandvården kostar 865 kronor, kostar från 199 kronor och uppåt, hos till exempel en annan tandläkare, nämligen Novo dental. Då kan ett akut besök hos Novo dental kosta 300 kronor och mer, beroende på vilken åtgärd man behöver göra vid det akuta tandläkarbesöket. Att dra ut tänderna hos Folktandvården kostar 1145 vid ett ordinarie besök. Samma behandling kostar 1718 kronor om den görs akut. Hos Novo dental är det exakt samma pris, både på ordinarie och akuta besök. En rotfyllning kostar 3650 vid ett ordinarie besök hos Folktandvården och akut; 5475 kronor. Hos Novo dental kostar däremot en rotfyllning 3995 vid ett ordinarie besök och vid akut besök 5993.

Så fungerar tandvårdssstöd

Tycker man att det är fruktansvärt dyrt att gå till tandläkare både vid ordinarie besök och akut, bör man komma ihåg att Försäkringskassan går in och betalar en del av tandläkarbesöket. Från och med det år som man fyller 24 till och med året man fyller 29, får man 600 kronor per år i tandvårdsstöd. Från och med att man är 30 till och med året man fyller 64 är tandvårdsstödet 300 kronor per år, och återgår till 600 kronor till och med året man fyller 65 och efter det.

Det allmänna tandvårdsstödet som alla medborgare i Sverige får, är delat i ett allmänt tandvårdsbidrag, ett högkostnadsskydd och ett särskilt tandvårdsbidrag. Detta tandvårdsstöd omfattar alla som har fyllt 24 år och som är med i Försäkringskassan.

  1. Allmänt tandvårdsbidrag – dras av för ditt tandvårdsbesök. Tandläkaren får ersättning direkt av Försäkringskassan.
  2. Högkostnadsskydd – innebär att man som patient inte behöver betala mer än 3.000 kronor enligt referensprislista per år. Ersättningen betalas direkt ut till tandläkare.
  3. Särskilt tandvårdsbidrag – om man har en sjukdom eller en funktionssvårighet osm påverkar tänderna så att man har ett större behov att få förebyggande tandvård, har man rätt till särskilt tandvårdsbidrag.

Detta gäller för ersättningar från Försäkringskassan

Och för att vara med i Försäkringskassan bör man ha fötts i Sverige och inte ha arbetat i ett annat land. Har man flyttat till Sverige, eller arbetat i ett annat land, kan man få viss ersättning från Försäkringskassan men då åtnjuter man inte riktigt alla ersättningar som man kan få från Försäkringskassan. För att kunna få ersättningar därifrån, bör man bo stadigvarande i Sverige, arbeta, eller ha arbetet i Sverige. Flyttar man utomlands men inom EU, kan du få fortsatt ersättning från Försäkringskassan om det är en ersättning som grundar sig på arbete. Flyttar du till ett land utanför EU är du försäkrad under minst 3 månader efter avslutat arbete, men förlorar sedan rätten till ersättningar från Försäkringskassan.

Hos oss får du alltid tandvård av högsta kvalitet till bra priser
6 Aug 2019